Bio Boerenpiccolo Wit

Bio Boerenpiccolo Wit

Artikelnummer: 2573

B
100 g
s
n.v.t.
d
10'
h
210°C
o
180°C
c
8-10'
b
65
p
24